» Navigace stránky
» Obsah stránky

Obchodní podmínky

Obchodní podmíny

Odstoupení od smlouvy

1.    V souladu s ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku v platném znění je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Spotřebitel zašle zboží zpět na adresu dodavatele a to v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní zboží (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.) s originálem dokladu o koupi a to v zákonem stanovené lhůtě.

2.    Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle dodavatel spotřebiteli peníze za zboží složenkou nebo převodem na účet spotřebitele a to nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení zboží od spotřebitele.

3.    V případě nedodání kompletního zboží či zboží jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se počátek termínu pro vrácení peněz spotřebiteli prodlužuje do doby dodání zboží splňujícího veškeré výše uvedené podmínky.

4.    Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy podle čl. VI. bod 1 těchto obchodních podmínek, ohledně smluv podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku v platném znění.

5.    Dodavatel je oprávněn zrušit objednávku zejména v těchto případech:
  • podstatným způsobem se změnila cena dodávaného zboží nebo
  • uvedená cena zboží je v důsledku tiskové vady chybná nebo zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
V tomto případě bude dodavatel kontaktovat spotřebitele za účelem dohody o dalším postupu. Jestliže spotřebitel v mezidobí již zaplatil cenu zboží či její část, bude mu tato částka převedena zpět bez zbytečného odkladu.

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy:

Zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


 

Velkoobchodní ceny Vám rádi zdělíme po zaslání názvu společnosti , IČ, poř DIČ na samuel_68@seznam.cz

Reklamační řád

Jak postupovat v případě reklamace?

Pro uplatnění reklamace doporučujeme se obrátit přímo telefonicky na čislo +420.603 491 829 nebo +420.603 268 421 v pracovni dny od 10.00 hod do 16.30 hod. – reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou.
V případě, že není možné uplatnit reklamaci touto cestou ucinte tak na www.samuel.cz.


Navigace


Nákupní košík

Položek: 0
Cena: 0,00 Kč

Zákazník